Психологично консултиране за деца в Медицински център OIL MED Clinic

Детски психолог Евгения Ангелова – Медицински център OIL MED Clinic

През 2011 г. завършва специалност Психология във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, година по-късно вече е Магистър по Психологично консултиране отново във ВСУ. В началото на своята кариера работи като училищен психолог.  Има богат опит в работа със семейства и деца. През годините работи като психолог в организации с нестопанка цел, частни детски градини и като детски психолог на частна практика.

Професията психолог е преди всичко призвание за Евгения Ангелова. Професионалните й интереси са насочени към работа с деца със специални нужди – разстройства от аутистичния спектър, генерализирани разстройства на развитието, хиперактивност с дефицит на вниманието, с физически, умствени и множествени увреждания, с поведенчески проблеми и трудности при ученето, както и към психологично консултиране на деца с нормално психично развитие в ранна детска възраст (от 2 до 7 г.).

Освен пряката работа с деца, терапевтичната работа често налага срещи с родителите, относто състоянието на децата, по този повод към настоящият момент Евгения се обучава в Базисно ниво по Позитивна психотерапия към Дружество по Позитивна психотерапия в България.

Сертификати

» Sertificate of attendance PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SISTEM (PECS) level 1 Training, Pyramid Approach to Education USA, 2017
» Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3), OS България
» Въведение в практиката при работа с деца с аутизъм – Севджихан Еюбова, 2014
» Emotions – a philosophical introduction – Coursera and Universitat Autònoma de Barcelona – UAB Barcelona

Квалификации

» Курс при проф. Марко Джанини „Тематично-аперцептивен тест (ТАТ) – класическа и когнитивна парадигма” –ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна
» Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация, учител по психология, логика, етика, право и философия – професионална квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност – ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна

Обадете се още днес: 0899 636 002
Медицински център OIL MED Clinic
Варна, ул. Петко Стайнов 1, ет.1