Барокамера (Хипербарна оксигенация) - Въглероден моноксид (CO) и дим

Хипербарната терапия в Барокамера може да подпомогне при лечението на натравяния при вдишване на въглероден моноксид и дим.

Въглеродният монооксид е газ който е безцветен, няма вкус и мирис и който може да причини увреждане на тялото, възпрепятствайки кислорода да стигне до сърцето, мозъка и други органи, клетки и тъкани. Той преминава в кръвния ток при вдишването през белите дробове, след което хемоглобинът го пренася до различните органи и тъкани в тялото като по този начин възпрепятства кислорода да се свърже с него. Най-опасни са мозъчните увреждания.

Вдишването на дим може да бъде силно токсично за човешкия организъм и може да доведе до натравянето му с въглероден моноксид. Най-често това се случва при производствени аварии, пожари, лоша циркулация на въздух в помещения, където има горивни инсталации и където димът не се вентелира в необходимата степен навън, от прекомерно излагане на димни газове на автомобили и др.

Често вдишването на дим е съпроводено с изгаряния в гърлото, носа и белите дробове, което причинява изключително силна болка и затруднява дишането
Използването на хипербарна кислородна терапия в помощ на лечението на отравяне с въглероден моноксид и вдишване на дим цели да облекчи болката, да подобри нивата на кислорода в тялото и лекува получените рани.

Обадете се още днес: 0899 636 002
Медицински център OIL MED Clinic
Варна, ул. Петко Стайнов 1, ет.1