Барокамера (Хипербарна оксигенация) - Мозъчно сътресение

Хипербарната терапия в Барокамера подпомага лечението на последствия от мозъчно сътресение.

Мозъчно сътресение може да получи  всеки – дете, играещо на двора, професионален спортист по време на тренировка или състезание, при трудова злополука или нараняване през ваканцията, следствие катастрофа или природно бедствие и в много други случаи на преживяна травма.

Вече множество научни медицински проучвания  показват силна връзка между нараняванията на главата и деменцията, както и други проблеми, свързани с когнитивното увреждане. Дори тези, които са претърпели леко сътресение, са изложени на повишен риск от деменция. Изследванията показват (цитират се резултати от изследвания, проведени от UCSF в САЩ) , че дори за хора, които не са загубили съзнание по време на сътресение, има два пъти по – голяма вероятност да развият деменция от тези , които никога не са имали мозъчно сътресение. Хора, които са загубили съзнание по време на сътресение, имат четири пъти по-висока вероятност да претърпят загуба на памет или други свързани с нея проблеми.

Няма значение как сте получили сътресението, важното е как го преживявате. Мозъчното сътресение е травма на главата, отличаващa се еднa от другa по степента на тежест на протичането си. То е едно от най-честите увреждания сред хората на средна възраст.

Мозъчно сътресение се получава, когато външна сила, (включително рани, които проникват в черепа и увреждат затворената глава) причинява травма на мозъка. Симптомите може да са краткотрайни или да продължат месеци, дори години без разрешаване.

Използването на хипербарна терапия при пациенти, претърпели мозъчно сътресение, има за цел да облекчи симптоми като главоболие и загуба на памет и да ускори възстановяването им. ХБО повлиява и подпомага лечението на усещането за световъртеж и повдигане. Подобрява се кръвоснабдяването и храненето с кислород на засегнатата мозъчна тъкан и се подпомага нейното излекуване.

Обадете се още днес: 0899 636 002
Медицински център OIL MED Clinic
Варна, ул. Петко Стайнов 1, ет.1