Глобални партньори на OIL MED Petrochemical

На територията на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД нашите екипи извършиха няколко ремонта самостоятелно и като подизпълнители. Като подизпълнители работим във всички заводи на компанията в Европа. В Руската федерация през последните три години сме предоставили няколко услуги по инспекция и консултиране.

Нашите специалисти работят в световен мащаб като инспектори, консултанти и супервайзори на проектите по смяна на катализатори и готовност за работа на реакторите на компанията.

Нашите екипи са извършвали замяна на катализатори в рафинерията на Газпром НИС Сърбия. Услуги по инспекция и консултации са осъществени в рафинериите на компанията на територията на Руската Федерация.

Множество услуги по вадене и зареждане на катализатори, индустриално почистване и много услуги подготвени и изпълнени по индивидуален проект.

Извършени няколко проекта по инспекция и консултиране.

Няколко ремонтни работи по смяна на катализатори като подизпълнители и извършени инспекции на операциите по вадене, подготовка и транспортиране.

Изпълняване на проекти по инспекция и консултиране на операциите по зареждане на катализатори и инспекция на готовността на реакторите.

Услуги по вадене и зареждане на катализатори, услуги по индустриално почистване, почистване на силози, като изпълнители или подизпълнител.

Изпълнявани услуги по замяна на катализаторни системи и инспекции на реактори на пълния обем от реакторни инсталации на завода.