Хидроразрушаване от OIL MED Petrochemical

Ние сме партньори с фирма „Zisimopoulos“ Гърция в областта на хидробластирането, хидропочистването, хидрорязането и хидроразрушаването в глобален мащаб. Нашите партньори имат над 30 годишен опит като главен изпълнител или подизпълнител по проекти в индустрии като: нефтохимия, Енергетиката, Алуминиевата, Поддръжка на авиационни паркове, производството на цимент и хранителни продукти.

Методът е изключително подходящ при разрушаване на бетонни конструкции при ремонтни операции в тунели, на мостови съоръжени, надлези, подлези, акведукти, съдове изградени от стомана и бетон като химически реактори и други бетонни конструкции без да се нарушава целостта на носещата арматура, която ще бъде готова за използване при следващата възстановителна част от ремонта. След извършването на среза на бетонната част, метална конструкция може също да бъде срязана чрез хидро-метод на определена от възложителя дълбочина на среза.

  • Не причинява микро пукнатини в конструкцията.
  • Не поврежда арматурната стомана или отслабване във вътрешността структурата.
  • Арматурната стомана се почиства под действието на водата под високо налягане.
  • Повърхнината е така подготвено за свързване с новата бетонна заливка или друго покритие.
  • Селективно премахване на части от конструкцията е единствено възможно по метода на хидроразрушаването.