Почистване по хидродинамичен метод от OIL MED Petrochemical

Ние сме партньори с фирма „Zisimopoulos“ Гърция в областта на хидробластирането, хидропочистването, хидрорязането и хидроразрушаването в глобален мащаб. Нашите партньори имат над 30 годишен опит като главен изпълнител или подизпълнител по проекти в индустрии като: нефтохимия, Енергетиката, Алуминиевата, Поддръжка на авиационни паркове, производството на цимент и хранителни продукти.

Почистване по хидродинамичен метод на:

  • Топлообменници.
  • Реактори, резервоари, колони и други съдове имащи характеристиките на затворени пространства.
  • Подземни и надземни тръбопроводи.
  • Пещи.

Почистване на топлообменници по хидродинамичен метод:

  • Гама от полуавтоматични системи за почистване на външната обвивка и тръбният сноп вътрешно и външно, по кратък времеви график.
  • Всеки елемент от оборудването отговаря на всички изисквания за безопасна работа и се управляват от опитен персонал с дългогодишен опит в индустрията.