Специфични индустриални услуги по запитване - OIL MED Petrochemical

Планирали сме и изпълнявали множество разнообразни услуги на компании от индустриалният сектор по техни специфични проекти или ремонтни нужди.

Няколко примера:

„Агрополихим България“ АД: Колона за амониев нитрат

Работата беше извършена в много по-кратък период от предвидения времеви график. По думите на представителите на завода, зареждането беше изпълнено на много високо ниво.

„Агрополихим България“ АД: Почистване утайка в пречиствателна станция на завода

Работите бяха подготвени и изпълнени по уникално разработен и изпълнен от нас план.

Кораборемонтен завод „Одесос“ Варна: Почистване на резервоари за съхранение и транспорт на течен амоняк на танкера „Prins Maurits„

Нашите екипи бяха единствените, които имаха знанията, опита и подготовката в черноморският регион и които можеха да изпълнят специфичният тип ремонтни операции вътре в затворените пространства на кораба.

Разработване на специфична машина по индивидуален проект за почистване на силози и други съдове имащи характеристиките на затворени пространства без необходимостта за влизане на хора в тях

Ремонтни операции бяха извършвани на територията на „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Аурубис България“ АД както и на силози на по-малки предприятия.

Във връзка с индивидуалните нужди, машините се изчисляват и конструират от членове на нашият екип за почистването на силози, бункери и др. затворени съдове с цел минимизиране на необходимостта от влизане на хора в тях и повишаване изключително безопасността на труда по този начин. При всеки индивидуален проект се взема под внимание изискванията на завода, размерът на силоза и разположението на оборудването по време на експлоатационната работа на съда.